Trường học ở TP.HCM phải đạt những tiêu chí nào mới được hoạt động?

Trường học ở TP.HCM phải đạt những tiêu chí nào mới được hoạt động? - Ảnh 1.

Một lớp học ở TP.HCM – Ảnh: H.HG

Theo đó, bậc mầm non có 10 tiêu chí, mỗi tiêu chí được chấm điểm tối đa từ 10-20 điểm.

Cụ thể: các trường có mật độ trẻ em, giáo viên, cán bộ, nhân viên tập trung trong phòng sinh hoạt, phòng làm việc từ 2m2 trở lên/người sẽ được chấm 10 điểm.

Tương tự, khoảng cách trẻ em, giáo viên, cán bộ, nhân viên ngoài phòng sinh hoạt, phòng làm việc từ 2m2 trở lên/người cũng được chấm 10 điểm, khoảng cách này từ 1,5m đến 2m được chấm 7 điểm.

Trường mầm non phải có đủ 1 vòi nước rửa tay có xà phòng/10 người, mỗi phòng sinh hoạt, phòng làm việc đều có nước rửa tay sát khuẩn, đồng thời mỗi người có dụng cụ uống nước sạch riêng biệt. Tất cả giáo viên, cán bộ, nhân viên đeo khẩu trang trong trường. Tất cả trẻ em và cán bộ, giáo viên trong trường được kiểm tra thân nhiệt khi vào trường. Có phòng cách ly đúng quy định… Nếu các trường không đạt được những tiêu chí này sẽ bị chấm 0 điểm.

Ở bậc phổ thông cũng có 10 tiêu chí. Trong đó, bộ tiêu chí cũng yêu cầu mật độ học sinh, giáo viên, nhân viên trong phòng học, phòng làm việc phải từ 2m2 trở lên/người: sẽ được chấm 10 điểm. Trường hợp dưới 2m2/người nhưng có vách giữa các học sinh ngồi cạnh nhau được chấm 5 điểm. Cũng tiêu chí trên nhưng ngoài phòng học cũng yêu cầu 2m2 trở lên/người: chấm 10 điểm.

Bộ tiêu chí cũng yêu cầu các trường tiểu học, THCS, THPT phải có 1 vòi rửa tay có xà phòng/30 người, mỗi phòng sinh hoạt, phòng làm việc đều có nước rửa tay sát khuẩn, đồng thời mỗi người có dụng cụ uống nước sạch riêng biệt: 10 điểm. Trường nào không đạt tiêu chí này sẽ bị chấm 0 điểm.

Bên cạnh đó, những yêu cầu sau cũng được chấm điểm tương tự như bậc mầm non: Tất cả giáo viên, cán bộ, nhân viên đeo khẩu trang trong trường. Tất cả trẻ em và cán bộ, giáo viên trong trường được kiểm tra thân nhiệt khi vào trường. Có phòng cách ly đúng quy định.

Một điểm chung của 2 bộ tiêu chí đối với trường mầm non và phổ thông là không khuyến khích các trường tổ chức xe đưa rước học sinh và tổ chức cho học sinh ăn sáng, bán trú.

Cụ thể: nếu các trường không tổ chức xe đưa rước học sinh sẽ được chấm 10 điểm, nếu có đưa rước nhưng đảm bảo phòng chống dịch đúng quy định thì được chấm 5 điểm.

Các trường không tổ chức hoạt động bán trú, căngtin: được 10 điểm; nếu có tổ chức và đảm bảo các điều kiện phòng chống dịch đúng quy định thì được chấm 5 điểm.

Từ bộ tiêu chí trên, sau khi chấm điểm, nếu nhà trường chỉ đạt 30% tổng số điểm thì sẽ không được tổ chức hoạt động. Từ 30-50% số điểm: mức độ an toàn thấp: nhà trường phải có giải pháp đảm bảo an toàn mới được tổ chức hoạt động. Từ 50-70% số điểm: có thể tổ chức hoạt động nhưng cơ quan chức năng phải thường xuyên kiểm tra để khắc phục hạn chế.

Được biết, Sở GD-ĐT TP.HCM đã có tờ trình UBND TP.HCM cho học sinh quay trở lại trường trong tháng 5-2020.

Theo hiệu trưởng các trường phổ thông, nhà trường không thể đáp ứng tiêu chí 2m2/học sinh trong phòng học vì sĩ số học sinh ở nhiều lớp hơn 50 học sinh. Nếu xếp chỗ ngồi để đạt 2m2/em trong phòng học thì phải chia ra 1 lớp thành 3 lớp: nhà trường không có đủ giáo viên và phòng ốc để làm việc này.

Nguồn bài viết

Bài viết liên quan
Call Now Button