Hạ mục tiêu lãi 2020 xuống 842 tỷ đồng, giảm 38% so với mục tiêu cũ

CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (mã CK: PNJ) đã công bố tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2020 được cập nhật so với tài liệu được công bố trước đó.

Theo đó đáng chú ý nhất là các chỉ tiêu kinh doanh năm 2020 đã được điều chỉnh giảm đáng kể so với các con số mục tiêu đã được công bố trước đó.

Cụ thể, PNJ điều chỉnh mục tiêu doanh thu thuần đạt 14.486 tỷ đồng, giảm 31% so với kế hoạch ban đầu, lợi nhuận gộp và lợi nhuận trước thuế lần lượt xuống 27% và 38%, về mức 2.896 tỷ đồng và 1.047 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế giảm 38% xuống còn 842 tỷ đồng.

Với các chỉ tiêu kinh doanh mới này lợi nhuận trước thuế và sau thuế của năm 2020 đều giảm 30% so với thực hiện năm 2019 thay vì tăng trưởng 15% như con số mục tiêu cũ.

Việc điều chỉnh này được thực hiện trong bối cảnh mới đây do phải tạm đóng phần lớn cửa hàng theo chỉ thị của Cơ quan chức năng và chỉ mở lại hoạt động bình thường từ nửa sau tháng 4 khiến tháng 4 PNJ ghi nhận doanh thu thuần đạt 501 tỷ đồng giảm 47% so với cùng kỳ và lỗ ròng 89 tỷ đồng. Luỹ kế 4 tháng đầu năm 2020, PNJ đạt 5.502 tỷ đồng doanh thu và LNST đạt 320 tỷ đồng lần lượt giảm 4% và 34% so với cùng kỳ 2019.

PNJ: Hạ mục tiêu lãi 2020 xuống 842 tỷ đồng, giảm 38% so với mục tiêu cũ - Ảnh 1.

PNJ cũng thông báo nếu đạt kế hoạch lợi nhuận sau thuế là 832 tỷ đồng, Công ty sẽ thưởng 1%/lợi nhuận sau thuế cho HĐQT và lãnh đạo chủ chốt. Đồng thời phát hành cổ phiếu theo chương trình chọn lựa cho người lao động (ESOP) với tỷ lệ 1%/số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Nếu cứ vượt 1%/kế hoạch lợi nhuận sau thuế thì HĐQT và lãnh đạo chủ chốt sẽ được phát hành ESOP 0,03%/ số lượng cổ phiếu đang lưu hành và không vượt quá 0,5%/ số lượng cổ phiếu đang lưu hành. 

Cũng theo tài liệu này, PNJ trình phương án trong năm 2020 phát hành hơn 22,5 triệu cổ phiếu mệnh giá 10.000 đ/CP với tỷ lệ thực hiện là 10:1, vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành là hơn 2.478 tỷ đồng.

Đồng thời công ty cũng phát hành hơn 2,55 triệu cổ phiếu ESOP cho lãnh đạo chủ chốt của PNJ và công ty con năm 2020 từ nguồn vốn chủ sở hữu tương đương 1,03% SLCP lưu hành sau khi hoàn tất đợt phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu trong đó 1% thưởng đạt kế hoạch LNST và 0,03% thưởng vượt kế hoạch LNST năm 2019. Giá phát hành là 20.000 đ/CP, vốn điều lệ dự kiến sau phát hành sẽ là 2.503,6 tỷ đồng.

Lan Anh

Theo Tổ Quốc

Nguồn bài viết

Bài viết liên quan
Call Now Button