Cử tri nhớn nhác hỏi nhau: Đại diện của tớ đi đâu mất rồi?

Nguyên nhân chính là các đại biểu đi công tác nước ngoài trong thời gian diễn ra kỳ họp nhiều quá. Chủ tịch Quốc hội đã đề nghị phải chấn chỉnh lại.

Cử tri nhớn nhác hỏi nhau:
Đại diện của tớ đi đâu mất rồi?

Cử tri nhớn nhác hỏi nhau: Đại diện của tớ đi đâu mất rồi? - Ảnh 1.

Nguồn bài viết

Bài viết liên quan
Call Now Button