Biếm họa "thể thao khiêu dâm"

TTO – Môn thể thao nào được gọi là khiêu dâm, trái thuần phong mỹ tục? Không ai biết được. Thậm chí, ngay cả bộ VH-TT&DL – đơn vị xây dựng nghị định này, cũng khá mơ hồ về danh mục môn thể thao chứa yếu tố trên.

Nguồn bài viết

Bài viết liên quan
Call Now Button