Chờ đủ kinh nghiệm, ‘thôi rồi Lượm ơi!’

Song khi phải nhận trách nhiệm, chủ đầu tư thanh minh: “vì nhà máy mới đưa vào hoạt động nên ban điều hành chưa có… kinh nghiệm!!!”.

Bao nhiêu tính mạng con người
Chờ đủ kinh nghiệm, “thôi rồi Lượm ơi!”.

Chờ đủ kinh nghiệm, thôi rồi Lượm ơi! - Ảnh 1.

Nguồn bài viết

Bài viết liên quan
Call Now Button